Współpraca

Projekt jest realizowany we współpracy z Władzami Regionu, Szkołami, Placówkami Ochrony Zdrowia i Ośrodkami Opieki Społecznej. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne Placówki Ochrony Zdrowia.

strzałka do góry