Aktualności

09.05.2017

Rekrutacja trwa!


Drugi etap naszego projektu ruszy po przebadaniu 70% przewidzianej liczby uczestników. W tej chwili zgłosiło i przebadało się 20% osób z zakładanej ilości. Uczestnicy, którzy wypełnili ankietę i zakwalifikowali się do dalszej części zostaną przez nas osobiście poinformowani.

Póki co prosimy o namówienie rodzin i znajomych do zgłoszenia się na darmowe badanie wstępne. Nie musi to automatycznie oznaczać zgody na drugi etap – każdy o tym sam decyduje. Większa ilość zgłoszeń do pierwszego etapu przyspieszy start drugiej części – indywidualnego doradztwa i zajęć.


02.02.2017

Rusza pierwszy etap programu


Każdy zainteresowany może poddać się badaniu przesiewowemu. Polega on na tym, że zgłaszamy się do poradni POZ, wypełniamy ankietę, zostaniemy zmierzeni i zważeni, obliczą nam BMI czyli Body Mass Index…

Jeśli będzie on równy lub wyższy od 25 to dodatkowo będzie pobrana krew żylna na zawartość glukozy. Poddanie się badaniu przesiewowemu nie zobowiązuje do udziału w kolejnych etapach projektu. Ale żeby znaleźć grupę ludzi potrzebujących wsparcia specjalistycznego musimy przebadać populację w rocznikach 1999-2011 oraz 1952-1972. Każda osoba zakwalifikowana do następnego etapu będzie osobno wyrażać wolę wzięcia udziału w kolejnych krokach. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

strzałka do góry